zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

Oświadczenie Prezesa MZEC dotyczące nowej Taryfy dla ciepła

Dodane: 01 Luty 2023  14:30:19  

Szanowni odbiorcy ciepła.

 

Zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki nowa taryfa dla ciepła jest w pewnym sensie odzwierciedleniem kondycji polskich firm ciepłowniczych, które borykają się z ogromnymi kłopotami finansowymi w związku z kilkuset procentowym wzrostem cen węgla i biomasy oraz wzrostem cen zakupu uprawnień do emisji CO2. Koszt zakupu uprawnień w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł z poziomu ok. 2 mln zł rocznie do ok. 10 mln. Sytuacji Spółki nie poprawia również bardzo wysoka inflacja, najwyższa od 25 lat, która również, jak wiele innych branż w Polsce dotyka także ciepłownictwo.

Wymienione przeze mnie przyczyny, oczywiście nie jedyne, wpływają bezpośrednio na cenę ciepła. Urząd Regulacji Energetyki przez ponad 11 miesięcy niezwykle dokładnie i drobiazgowo badał sytuację finansową Spółki i uznał, że tego rodzaju wzrost pozwoli Spółce przetrwać ten trudny okres. Pragnę również zauważyć, że ostatnia zmiana ceny ciepła i usług świadczonych przez MZEC miała miejsce w sierpniu 2021 r. od tego czasu doszło do ogromnych zmian i perturbacji w gospodarce krajowej i światowej w tym do wybuchu wojny w Ukrainie. To zdarzenie ma ogromny wpływ na rynek energii czego doświadcza zarówno polska jak i europejska gospodarka.

Odpowiedzią MZEC na ten kryzys jest budowa ciepłowni geotermalnej, która bezpośrednio wpłynie na stabilizację a następnie obniżkę ceny ciepła dla naszych odbiorców. Ostatnie wydarzenia dobitnie pokazują, że jedynie radykalne odejście od węgla za pomocą geotermii spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania naszej miejskiej Spółki i pozytywnie przełoży się na wysokość opłat za ciepło ponoszonych przez jego odbiorców. MZEC dokłada wszelkich starań aby w tym trudnym czasie jak najszybciej doprowadzić do uruchomienia kolskiej geotermii.

Średni wzrost składników taryfy dla ciepła to ok. 83%. Niniejszym informuję, że ciepło dostarczane przez MZEC objęte jest rekompensatami, które decyzją parlamentu zostały wprowadzone. Ustawa regulująca tę kwestię nakłada obowiązek stosowania przez MZEC opisanego w niej mechanizmu wyliczenia rekompensaty. W związku z powyższym ostateczna cena ciepła będzie niższa, dla odbiorców uprawnionych, niż ta zatwierdzona w nowej taryfie. Indywidualny odbiorca ciepła czy też mieszkaniec budynku wielorodzinnego lub wspólnoty mieszkaniowej nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności bądź składać jakichkolwiek oświadczeń. Szczegóły dotyczące stosowania rekompensaty zawarte są na stronie internetowej MZEC pod adresem:

https://www.mzeckolo.pl/wiadomosc/82/informacja-dodatkowa-dotyczaca-nowo-wprowadzonej-taryfy

Na koniec informuję również, że trwają prace parlamentarne nad nowelizacją ustawy o rekompensatach, które spowodować mają jeszcze większe obniżenie ceny ciepła niż wynika to z obecnie obowiązującej ustawy. Planowane wejście w życie nowelizacji ustawy to 1 marca 2023 r.

                                                                                  Z poważaniem
                                                                             Przemysław Stasiak
                                                                      Prezes Zarządu MZEC Sp. z o. o.

Geotermia

Zachęcamy do lektury informacji zawartych na niżej wymienionych stronach

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
GEOTERMIA KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

GEOTERMIA Koło 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA